Firma świadczy usługi w zakresie

  • Mapy do celów projektowych i prawnych,
  • Pomiary sytuacyjno wysokościowe
  • Wytyczenia i inwentaryzacje budynków jednorodzinnych, gospodarczych, komercyjnych oraz przemysłowych
  • Wytyczenia i inwentaryzacje przyłączy gazu, prądu, wody, kanalizacji, itp.
  • Pomiary realizacyjne
  • Obsługa inwestycji,
  • Pomiary objętości mas ziemnych,
  • Podziały i rozgraniczenia nieruchomości
  • Wznowienie granicGeodezjaOzorkow.pl - usługi geodezyjne: Ozorków, Zgierz, Łęczyca. Geodezja w powiecie zgierskim i łęczyckim.